Jak nastavit časovač spánku?

Klikněte na tlačítko Nastavení -> Časovač uspání

– ujistěte se, že máte nejnovější aktualizaci firmwaru projektoru.