Jak používat XGIMI 3D brýle?

1. Doba nabíjení: přibližně 2-3 hodiny
Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení. Jedno bliknutí zelené kontrolky LED znamená, že brýle byly zapnuty.
2. Vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, zelená kontrolka LED třikrát zabliká.
3. Pohotovostní režim: Po více než 5 sekundách bez 3D signálu se brýle automaticky přepnou do pohotovostního režimu, zelená kontrolka LED bude každých 5 sekund blikat.
4. Nabíjení přes USB: Při nabíjení se rozsvítí červená kontrolka, která po úplném nabití zhasne.
5. Režim slabé baterie: Když mají 3D brýle slabou baterii, zelená kontrolka LED pětkrát nepřetržitě blikne, poté dvakrát každých 10 sekund. To znamená, že baterii budete muset nabít.

3D podpora – platí pro všechny produkty XGIMI:
1. K přehrávání na produktech XGIMI je zapotřebí zdroj 3D videa.
2. Doporučujeme používat XGIMI 3D brýle.
3. 3D Blu-Ray přehravač je podporován pro připojení přes HDMI.