Jak vypnu bluetooth, aby projektor nebyl pro ostatní zařízení v okolí viditelný?

Nastavení -> Nastavení projektoru -> Jiné -> Spínač viditelnosti Bluetooth