Jak zprovozním automatickou úpravu jasu u projektorů Horizon?

Funkci automatické úpravy svítivosti podle okolních světelných podmínek je třeba zapnout v nastavení (Nastavení -> Nastavení projekce -> Jas -> Přizpůsobit prostředí).