Jaký je postup pro spárování dálkového ovládání a projektoru?

Umístěte dálkové ovládání do vzdálenosti cca 10 cm od projektoru a stiskněte najednou tlačítka “zpět” a “domů”. Jakmile přestane modrá kontrolka blikat, uvolněte tlačítka. Zazní-li tón, bylo párování úspěšné.