Ovladač přestal fungovat, ale se stisknutím tlačítka se kontrolka na ovladači rozsvítí.

1) Vyměňte baterie v ovladači a zjistěte, zda problém stále přetrvává
2) Zkuste spárovat ovladač s projektorem (již s nově vloženými bateriemi)
3) Prosím, vyjměte baterie a zkuste je vložit zpět po 3 hodinách