Umístěte dálkové ovládání do vzdálenosti cca 10 cm od projektoru a stiskněte najednou tlačítka „zpět“ a „domů“. Jakmile přestane modrá kontrolka blikat, uvolněte tlačítka. Zazní-li tón, bylo párování úspěšné.

 

Pro přepnutí projektoru do režimu reproduktoru využijte jednu za dvou možností:

XGIMI H2

1) na vypnutém projektoru stiskněte tlačítko s “notou” a zařízení přejde do režimu reproduktoru.

2) při zapnutém projektoru stiskněte na ovladači tlačítko pro zapnutí a z nabídky vyberte možnost “Speaker mode” , zařízení se přepne do režimu reproduktoru.

 

XGIMI CC Aurora, CC Dark Knight

1) na vypnutém projektoru stiskněte tlačítko “play/pause” a zařízení přejde do režimu reproduktoru. 

2) nebo při zapnutém projektoru stiskněte na ovladači tlačítko pro zapnutí a z nabídky vyberte možnost “Speaker mode” , zařízení se přepne do režimu reproduktoru.

Pro ukončení režimu reproduktoru:

– když je objektiv schován stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na ovladači a vypněte přístroj. Posunutím krytu objektivu zapnete režim projekce.

– když je objektiv odkryt stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí na ovladači –  projektor přejde do režimu projekce.

 

 

XGIMI Z6

1) na vypnutém projektoru stiskněte a podržte po dobu 3 vteřin tlačítko “play/pause” a zařízení přejde do režimu reproduktoru.

2) nebo při zapnutém projektoru stiskněte na ovladači tlačítko pro zapnutí a z nabídky vyberte možnost “Speaker mode” , zařízení se přepne do režimu reproduktoru. 

Pro ukončení režimu reproduktoru stiskněte po dobu 3 vteřin tlačítko Play/Pause na projektoru – přístroj se vypne. Pro přepnutí do režimu projektoru stiskněte na ovladači nebo na projektoru tlačítko pro zapnutí/vypnutí.