Co je rozlišení obrazu (image resolution) ?

Termín rozlišení obrazu udává počet pixelů, kterými je obraz tvořen. Udává se ve tvaru x:y, kde x udává počet sloupců (vodorovný rozměr) obrazu a y počet řádků (svislý rozměr) obrazu.

Příklady zobrazení stejných snímků při různém rozlišení obrazu: