Jak nastavím, aby zařízení připojené přes HDMI mohlo zapínat/vypínat projektor?

Nastavení -> Nastavení projektoru -> Jiné -> Nastavení ovládání HDMI -> Automatické zapnutí