Jak používat aplikaci Netflix na projektorech XGIMI?

Pro spuštění aplikace Netflix použijte program DesktopManager. Postup je následující:

1. Stáhněte si aplikaci “DesktopManager” z obchodu Google Play.

2. Vraťte se na domovskou stránku a otevřete aplikaci “DesktopManager” (pokud aplikaci nemůžete najít, klikněte na “+”).

 

^Když se “DesktopManager” nezobrazí, respektive zobrazí na domovské stránce

 

3. Otevřete “DesktopManager” a nainstalujte software, který potřebujete.

^Před stažením

^Po stažení

NASTAVENÍ OPRÁVNĚNÍ APLIKACE

1. Při prvním spuštění se obvykle zobrazí hláška požadující schválení práv aplikace. Povolte prosím aplikaci přístup k vašemu obsahu.

^1. Okno oprávnění aplikace

^2. Okno oprávnění aplikace

2. Pokud se hláška nezobrazí, nastavte aplikaci práva následujícím způsobem.

Přejděte na domovskou stránku a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ozubeného kola pro přístup k “Setting” (Nastavení) > “Apps” (Aplikace) > “Apps Permissions” (Oprávnění aplikací) > “Storage” (Úložiště) > zapněte přístupové právo.

 

 

NASTAVENÍ SLUŽBY NETFLIX

Pozor: Neaktualizujte aplikaci Netflix, jinak by to mohlo ovlivnit její fungování.

Vyhledání nainstalované aplikace Netflix:

Metoda 1.
Pomocí aplikace “DesktopManager”;

 

Metoda 2.
Klikněte na “DesktopManager” > “Installed” a klikněte na Netflix pro vytvoření rychlého přístupu na domovské stránce systému;

^Metoda 2: Netflix se nezobrazuje se na domovské stránce

^Metoda 2: Netflix se zobrazuje se na domovské stránce

Metoda 3.
Přejděte na domovskou stránku a na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ozubeného kola pro vstup do “Settings” (Nastavení) > “Apps” (Aplikace) > “See all apps” (Zobrazit všechny aplikace) > “Zobrazit systémové aplikace” > Netfilx.