Jak spustím projekci z HDMI připojení?

Pokud se v nabídce v levé části hlavního Menu nezobrazuje zdroj projekce připojení HDMI, postupujte takto:

1. Dlouhým stiskem funkčního tlačítka na ovladači zobrazíte na spodním okraji obrazu nabídku menu.

2. Zvolte “Signal resource” a pokračujte výběrem HDMI.