Jak znovu spustím film z USB flash disku, aniž bych ho musel opětovně zapojit?

V projektoru by měl být nainstalován File Manager (Průzkumník). Spusťte ho a v záložce „Všechny“ by se vám měl USB flash disk objevit.