Nelze připojit Wi-Fi, Bluetooth, externí reproduktor nebo disk. Jak mám postupovat pro připojení?

 

Veškeré externí zařízení odpojte a uveďte projektor do továrního nastavení.