Nelze připojit Wi-Fi, Bluetooth, externí reproduktor nebo disk. Jak mám postupovat pro připojení?

 

Veškeré externí zařízení odpojte, projektor uveďte do továrního nastavení a restartujte. Pokud připojení stále nefunguje, kontaktujte distributora.