Při zapnutí projektoru se nezapne obraz. Projektor indikuje zapnutí, větráky se zapnou též.

1) Vyzkoušejte jiný podobný adaptér na projektoru XGIMI nebo vyzkoušejte adaptér XGIMI na jiném zařízení a zkontrolujte, zda adaptér a napájecí kabel fungují správně.

Pokud výše uvedený krok nefungují, postupujte následovně:

1) Přejděte do záložky „Ke stažení“ a najděte firmware pro Váš model, který stáhnete do počítače a přesuňte ho na USB disk do kořenového adresáře – nevytvářejte žádné složky (USB naformátujte na FAT32)
2) Připojte USB disk do projektor k portu USB 2.0 (projektor nezapínejte)
PS: Pokud máte model Halo/Halo+/Mogo Pro/Mogo Pro+, ujistěte se, že baterie je nabitá alespoň na 50% a nechte adaptér připojený
3) Nechte projektor vypnutý, poté postupujte podle toho, jaký máte model:
Halo/Halo+/Mogo Pro/Mogo Pro+: Dlouze stiskněte tlačítka „-“ a „+“ na projektoru XGIMI na 5-7 sekund a neuvolňujte do té doby, dokud neuslyšíte ventilátor projektoru.
Aura/Horizon/Horizon Pro/Elfin: Dlouze stiskněte současně tlačítko pro zapnutí projektoru na 5-7 sekund a neuvolňujte do té doby, dokud neuslyšíte ventilátor projektoru.
4) Pokud jste udělali vše správně, zobrazí se lišta pro aktualizaci. Poté vyčkejte na aktualizaci, systém se sám aktualizuje
5) Po dokončení procesu aktualizace jej nevypínejte ani neodpojujte USB disk. Počkejte, dokud se nezobrazí stránka průvodce