U projektoru Halo nefunguje automatické ani manuální ostření. Při pokusu o ruční zaostření vydává podivný zvuk

1. Zkontrolujte, zda je v nastavení systému zapnuta funkce automatické zaostření.
2. Ujistěte se prosím, zda funguje ruční ostření.
3. Pokud je k dispozici funkce kalibrace ostření, zkuste provést kalibraci ostření (Nastavení projektoru -> Jiné -> Kalibrace ostření)
4. Pokud výše uvedené kroky nefungují, uveďte projektor do továrního nastavení.