1) Ujistěte se, že máte poslední aktualizaci firmwaru
2) Ujistěte se, že v nastavení máte povolenou funkci „Přepínač CEC“ (Nastavení -> Nastavení projekce -> Ostatní -> Nastavení CEC -> Přepínač CEC)
3) Pokud se stále problém vyskytuje, dejte zařízení do továrního nastavení.