FAQ 

  • Uložení souboru do vnitřního úložiště projektoru

  • Spuštění projekce z HDMI připojení

Pokud se v nabídce v levé části hlavního Menu nezobrazuje zdroj projekce připojení HDMI, postupujte takto:

1.Dlouhým stiskem funkčního tlačítka na ovladači zobrazíte na spodním okraji obrazu nabídku menu.

2. Zvolte "Signal resource" a pokračujte výběrem HDMI.

  • Aplikace HBO Go a Horizon Go pro instalaci do projektorů Xgimi

  • Aplikace Netflix pro instalaci do projektorů řady H a Z

Soubory .apk jednoduše stáhněte a v projektoru otevřete z externího úložiště. Spustí se instalace aplikace, kterou poté naleznete ve složce App Manager.

  • Přepnutí projektoru do režimu Bluetooth reproduktoru

Pro přepnutí projektoru do režimu reproduktoru využijte jednu za dvou možností:

Xgimi H2

1) na vypnutém projektoru stiskněte tlačítko s "notou" a zařízení přejde do režimu reproduktoru.

2) při zapnutém projektoru stiskněte na ovladači tlačítko pro zapnutí a z nabídky vyberte možnost "Speaker mode" , zařízení se přepne do režimu reproduktoru.

Xgimi CC Aurora, CC Dark Knight
1) na vypnutém projektoru stiskněte tlačítko "play/pause" a zařízení přejde do režimu reproduktoru. 

2) nebo při zapnutém projektoru stiskněte na ovladači tlačítko pro zapnutí a z nabídky vyberte možnost "Speaker mode" , zařízení se přepne do režimu reproduktoru.

Xgimi Z6

1) na vypnutém projektoru stiskněte a podržte po dobu 3 vteřin tlačítko "play/pause" a zařízení přejde do režimu reproduktoru.

2) nebo při zapnutém projektoru stiskněte na ovladači tlačítko pro zapnutí a z nabídky vyberte možnost "Speaker mode" , zařízení se přepne do režimu reproduktoru. 

  • 3D projekce 

Pokud máte jakékoliv dotazy k produktům Xgimi, kontaktujte nás: